Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: januari 2021

 

Pipowagen & Kampeerhoeve ’s-Gravenhof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pipowagen & Kampeerhoeve ’s-Gravenhof

Papenkampseweg 7

7077 AD Netterden

info@kampeerhoevegravenhof.nl

www.kampeerhoevegravenhof.nl

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze gasten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van alle persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte welke gegevens wij onder andere verzamelen, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn.

 Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijv. via het contactformulier of het reserveringsformulier), waaronder NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, merk en kenteken auto of persoonsgegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Waarom worden gegevens bewaard?

Wanneer u een verblijf bij ons boekt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor relatiebeheer zoals het opnemen van contact met u indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of indien u hierom verzoekt.

Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Er is dan ook altijd een juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij proberen onze diensten voortdurend te optimaliseren en te vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, kunnen wij daarom ook gebruiken voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren.

 Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven  of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Overigens zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten dan wel onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Pipowagen & Kampeerhoeve ’s Gravenhof te achterhalen.

Veiligheid van uw gegevens
Wij zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

Toegang
U heeft na schriftelijk verzoek het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien. 

Wijzigen
U kunt ons schriftelijk verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn. 

Verwijderen
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar websites van andere partijen. Pipowagen & Kampeerhoeve ’s-Gravenhof draagt geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen. 

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer opslaat wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u onze website bezoekt, stemt u automatisch in met het plaatsen van de cookies. U kunt cookies ook verwijderen of blokkeren, daarvoor verwijzen wij naar de uitleg onderaan ons cookiebeleid.